Revision af PEFC systemet

Det danske PEFC certificeringssystem blev godkendt første gang i 2001 og blev senest revideret i 2013. Det danske system skal revideres igen således, at et nyt revideret system kan være på plads inden udgangen af 2020.

Revision af PEFC systemet

8. juli 2019 PEFC Danmark

Det danske PEFC certificeringssystem blev godkendt første gang i 2001 og blev senest revideret i 2013. Det danske system er godkendt under PEFC International, som kræver, at de nationale systemer revideres med 5 års intervaller.

PEFC Danmark har dog fået henstand ift. kravet omkring 5 års intervaller, da det internationale system har været under revision. Det betyder, at det danske system nu skal revideres igen således, at et nyt revideret system kan være på plads inden udgangen af 2020.

Revisionen skal følge PEFC’s krav og ske på grundlag af indhentede erfaringer fra certificerede skove, paraplyorganisationer, certificeringsfirmaer og akkrediteringsfirmaer, samt ny viden på området.

Til at forestå revisionen er det et krav, at der nedsættes en eller flere arbejdsgrupper med repræsentanter for de forskellige interesser for bæredygtig skovdrift i Danmark.

Organisationer med interesse for bæredygtig skovdrift inviteres derfor til at deltage i de arbejdsgrupper, der skal stå for revision af det danske PEFC certificeringssystem.

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift består af følgende dokumenter:

Nr.
1Det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift
2PEFC DK 001-3PEFC Danmarks skovstandard
3PEFC DK 003-4PEFC Danmarks retningslinjer for certificering af paraplyorganisationer
4PEFC DK 005-3PEFC Danmarks retningslinjer for auditorer og certificeringsorganer
5PEFC DK 006-2PEFC Danmarks vejledning til notifikation af certificeringsorganer
6PEFC DK 007-2Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift
7PEFC ST 2002:2013 ver. 2Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements
8PEFC ST 2001:2008 ver. 2PEFC Logo Usage Rules – Requirements

Heraf skal nr. 7 og 8 på listen ikke revideres, da PEFC Danmark har valgt at anvende PEFC internationale standarder for sporbarhedscertificering og logoanvendelse.

Der vil blive nedsat følgende to arbejdsgrupper:

  • Arbejdsgruppe 1 – Kriterier for skovdriften (nr. 2 og nr. 6 (delvis))
  • Arbejdsgruppe 2 – Systembeskrivelse og tekniske krav for gruppecertificering og certificeringsfirmaer (nr. 1, 3, 4, 5 og 6 (delvis))

Arbejdsgruppen kan udover de indhentede erfaringer fra den eksisterende ordning og ny viden inddrage erfaringer fra udlandet og fra andre certificeringsordninger.

Det første møde i arbejdsgrupperne forventes afholdt medio september 2019.

Såfremt organisationen ønsker at deltage i revisionsarbejdet, bedes dette meddelt PEFC Danmarks sekretariat senest d. 15. august 2019info@pefc.dk. Det bedes meddelt hvilke arbejdsgrupper man ønsker at deltage i, samt navn og kontaktoplysninger på personen, der skal repræsentere organisationen.

Dagsorden og materiale til første møde vil blive tilsendt deltagerne i god tid inden mødet.

Såfremt der er spørgsmål eller behov for flere informationer er man velkommen til at skrive til os i PEFC Danmark på info@pefc.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse