Standardrevision 2019: Godt fra start!

Repræsentanter fra et bredt udvalg af foreninger og organisationer var med, da arbejdet til revisionen af det danske PEFC system begyndte den 17. september. Atten organisationer og foreninger er allerede en del af processen, og de har dermed muligheden for at sætte deres præg på PEFC Danmarks system. 


Standardrevision 2019: Godt fra start!

4. oktober 2019 PEFC Danmark

Den 17. september begyndte revisionen af det danske PEFC-system. Samlet i lokaler stillet til rådighed af HedeDanmark sad repræsentanter fra et bredt spekter af interessenter i PEFC Danmarks arbejde og påbegyndte revisionsarbejdet. Målet med dagen var at kortlægge processen, der skal udvikle PEFC-systemet, hvor alle med interesse i bæredygtigt dansk skovbrug har mulighed for at bidrage.

Atten organisationer og foreninger er allerede en del af processen, og de har alle forskellige forventninger og ambitioner til den nye standard. Alle deltagerne går til denne opgave med forskellige forhåbninger, og de har aktivt valgt at tage del i processen for at sikre, at de kan sætte deres præg og at deres interesser bliver varetaget. De atten organisationer og foreninger repræsenterer mange forskellige interesser i dansk skovbrug og har hver deres faglighed at byde ind med. Se hvem de deltagende er her.  

KFUM Spejderne i Danmark, er blandt de deltagende i revisionen, og som Karsten Vilken Mulvad forklarer her, er de repræsenteret for at sikre friluftsbrugernes interesser i de certificerede skove. 

KFUM Spejderne i Danmark er en organisation, der repræsenterer cirka 29.000 medlemmer som er friluftsbrugere. Og vi vil gerne deltage i det her for at skabe de bedst mulige rammer for friluftslivet i de skove som er certificeret,” forklarerKarsten Mulvad, repræsentant for KFUM Spejderne i Danmark. 

Og fortsætter:

”Men vi er her også fordi vi ønsker, at vores medlemmer skal være aktive i forvaltning af natur, og fordi det betyder rigtig meget for os at vi kan præge  børn og unge,  så de deltager aktivt i en bæredygtig beskyttelse-benyttelse af naturen – fordi  vi er meget ude i naturen som spejdere.” 

Ligeså forklarer Henrik Fredslund, repræsentant for Skovdyrkerforeningerne, hvorfor det er vigtigt for dem at deltage i revisionen af PEFC Danmarks skovstandard.

Vi har sagt ja til invitationen fordi skovejernes interesse ligger os meget på sinde, og skovstandarden betyder meget for de medlemmer vi har. Derfor vil vi gerne sætte vores præg på denne skovstandard.” 

Trods de mange deltagende, som alle har forskellige interesse- og faglighedsområder, er der en klar enighed omkring vigtigheden af at bevare den store troværdighed omkring systemet, samtidig med at PEFC-systemet skal gøres tilgængeligt for så mange skovejere som muligt.

Da dagen nærmede sig sin afslutning blev repræsentanterne fordelt efter eget valg i to arbejdsgrupper. Nu er det op til arbejdsgruppe nr. 1 at revidere skovstandarden ført an af skovforsker Palle Madsen fra InNovaSilva, mens arbejdsgruppe nr. 2 står for revisionen af de tekniske krav ved certificeringsprocessen. Her er Morten Thorøe, Sekretariatsleder for PEFC Danmark, tovholder.

"Vi er rigtig glade for at så mange forskellige organisationer er interesserede i at bidrage til revisionsarbejdet. Det er med til at sikre at vi får en stærk og bred faglighed. Vi ser frem til nogle gode og værdigfulde diskussioner i arbejdsgrupperne, så vi kan sikre PEFC Danmarks målsætning om en bæredygtig forvaltning af de danske skove," fortæller Palle Thomsen, formand for PEFC Danmark.

I PEFC Danmark er vi glade for den store opbakning og glæder os til at et godt og bredt samarbejde kan bringe os i mål med en færdigrevideret Standard, og vi ser frem til at arbejdet i grupperne for alvor begynder. Den færdige revision skal være afsluttet i 2020.

For yderligere information kontakt Morten Thorøe, Sekretariatsleder i PEFC Danmark, på tlf. +45 60 60 56 49 eller e-mail mt@pefc.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse