Brug PEFC Logoet

SYNLIGGØR JERES CERTIFICERING

Som PEFC certificeret skovejer eller virksomhed kan I få fuld valuta for jeres investering ved at begynde at anvende PEFC logoet. Det koster ikke ekstra. Der er mange muligheder for hvordan I kan benytte vores PEFC Label - både på produktet (on-product) og i markedsføring (off-product).

Brug PEFC Logoet

Som PEFC certificeret skovejer eller virksomhed kan I få fuld valuta for jeres investering ved at anvende PEFC-logoet. Det koster ikke ekstra. Der er mange muligheder for hvordan I kan benytte PEFC-mærkatet - både på produktet (on-product) og i jeres markedsføring (off-product).

Mærkning på produktet (on-product)

Foto: PEFC Germany

PEFC mærkningen til produkter (on-product) er kun til rådighed for PEFC-certificerede produkter, som kommer fra virksomheder der er PEFC-sporbarhedscertificeret. Mærkningen forsikrer forbrugere og kunder om, at træet i produktet kommer fra bæredygtigt forvaltede skove og at disse produkter er dokumenteret bæredygtige.

On-produkt mærkat kan benyttes direkte på produktet, men også indpakningen af produkter, som er PEFC-certificeret. Du må også anvende mærkatet som dokumentation i sammenhæng med eller refererende til et bestemt PEFC-certificeret produkt - f.eks.: 

 • I reklamer og brochurer.                             
 • Ved salg på faktura og følgesedlen
 • På effektstakke i skoven
 • På hjemmesiden ved reference til specifikke produkter.

Vi tilbyder to forskellige mærkater: 'PEFC-certificeret' og 'PEFC-genanvendt'-mærkat.

PEFC-certificeret
Med mærkning ”PEFC-certificeret” skal produktet indeholde mindst 70% PEFC certificeret materiale.

PEFC-genanvendt
Til produkter som indeholder genanvendt PEFC-certificeret materiale kan man benytte én af de følgende mærkater: i) for produkter som bl.a. indeholder PEFC-certificeret genanvendt materiale, ii) for produkter som udelukkende består af PEFC-certificeret genanvendt materiale (100% genanvendt).

Mærkatet for promovering af PEFC

Du kan benytte PEFCs promoverings mærkat i forbindelse med markedsføring uden direkte kobling til certificerede produkter. Det er vigtigt at notere, at dette mærkat ikke kan benyttes til at påstå, at produkter er certificerede.

'Off-product'-mærkatet dækker alle de situationer hvor brugen af logoet ikke refererer direkte til et produkt - på f.eks.:

 • hjemmesider
 • visitkort                        
 • brevpapir og kuverter                        
 • mails sammen med firmalogoet 
 • skovbrugsbeviser                        
 • Facebook
 • firmareklamer
 • Ved indgangen til skoven enten på de grønne skovskilte eller egne skilte 

Regler for logobrug

Brug af logoet skal ske i overensstemmelse med dokumentet 'PEFC Trademarks Rules - Requirements (PEFC 2001:2020)'. I kan ligeledes følge vejledningen i "Toolkit for logobrug". 

Det er virksomhedernes og skovejernes ansvar at anvendelsen af PEFC-logoet og -trademark er i overeenstemmelse med regler og standarde. Det er certificeringsvirksomhederne som kontrollerer, at virksomheder og skovejere bruger PEFC logoet efter PEFC's regler.

Læs mere om reglerne for logobrug

Toolkit til logobrug 2.39 MB
PEFC Trademarks Rules - Requirements (PEFC ST 2001:2020) 1.92 MB


Brug af logo kræver licens

Virksomheder der ønsker at bruge PEFC logoet skal have en PEFC logolicens. Licensen udstedes af PEFC Danmark, kontakt derfor PEFC Danmark i forbindelse med certificering.

Læs mere om logolicens og logobrug her.
Find PEFC Danmarks kontaktoplysninger her.

Inspiration til jeres markedsføring

Er I PEFC-certificeret? - Det er I nødt til at fortælle jeres kunder! Synliggør jeres certificering ved hjælp af vores PEFC Logo. Her kan I finde inspiration til markedsføringen af Jeres PEFC certificering. Med logoet kan I vise at I forhandler PEFC certificerede produkter eller støtter op om den bæredygtige udvikling. Her kan I finde inspiration til markedsføringen af Jeres PEFC certificering.

Find inspiration til jeres markedsføring her

Bliv certificeret!

Engagerer du dig i den grønne omstilling? Bliv PEFC Sporbarhedscertificeret og dokumenter at I benytter bæredygtigt forvaltet træ.
Læs mere om PEFC Certificeringen her.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse