Hvad vi gør

PEFC er din sikkerhed for at det træ, der fældes og bruges hele vejen fra savværkerne og ud til de endelige produkter på hylderne, er fra bæredygtige skov.

Vores skove har en helt særlig rolle for klodens fremtid, men skovene er under et stort pres - blandt andet på grund af ulovlig skovhugst, faldende biodiversitet og mindskede skovarealer. Men med en bæredygtig forvaltning af verdensskovene, kan disse problematikker kommes til livs.

PEFC's certificeringer og sporbarhedssystem af træ fra skov til slutprodukt sikrer, at de produkter, der kommer fra skoven, er produceret legalt og med respekt for naturen og de mennesker, dyr og planter, der lever heri.


Bæredygtig skovforvaltning

Bæredygtig skovforvaltning

Bæredygtigt skovbrug - handler kort sagt om at driften af skoven skal være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som for fremtidige generationer.

Læs mere

Hvad gør PEFC unik?

Hvad gør PEFC unik?

PEFC er et miljømærke, der sikrer en mere bæredygtig fremtid, hvor der tages hånd om verdens dyre- og planteliv, samt at biodiversiteten opretholde i og omkring vores skove.  

Læs mere

FN's Verdensmål

FN's Verdensmål

I PEFC bestræber vi os på at leve op til vores ansvar vedrørende FN’s Verdensmål, så vi sammen kan udnytte skovens fulde potentiale og skabe en mere bæredygtig verden og fremtid.

Læs mere

PEFC Organisationen

PEFC er verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtigt skovbrug, hvilken arbejder dedikeret på at fremme bæredygtig skovforvaltning i hele verden. PEFC er en international non-profit, ikke-statslig organisation, som er lokalt forankret. PEFC Danmark er den danske foreningen. 

Læs mere om PEFC Organisationen og vores arbejde her

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse