Hvad gør PEFC unik?

Din garanti for bæredygtig skovdrift.

Hvad gør PEFC unik?

PEFC er din sikkerhed for at det træ, der fældes og bruges hele vejen fra savværkerne og ud til de endelige produkter på hylderne, er fra bæredygtige skov.

PEFC er et miljømærke, der sikrer en mere bæredygtig fremtid, hvor der tages hånd om verdens dyre- og planteliv, samt at biodiversiteten opretholde i og omkring vores skove.  

PEFC er den eneste globale certificeringssystem der:

Opretholder høje standarder - uden undtagelse

 • Har siden 2001 krævet overholdelse af alle grundlæggende ILO-konventioner i skovforvaltning og har dermed sat nye normer for sociale spørgsmål
 • Er skræddersyet til at håndtere de særlige behov hos familieskove og skove ejet af lokalsamfund, og bidrager dermed til at sikre eksistensgrundlaget for lokalsamfundene og udvikling af landdistrikter
 • Tilbyder velafprøvede og troværdige systemer for gruppecertificering og giver dermed adgang til markedet for certificerede produkter for selv mindre skovbrug

Sætter de højeste standarder for certificering af bæredygtig skovdrift byggende på:

Vi opretholder vores høje standarder, så vi kan være din garanti for bæredygtig skovdrift i fremtiden. Peter Bæk, Generalsekretær i PEFC Danmark
 • Opretholdelse eller forøgelse af biodiversiteten
 • Beskyttelse biologisk vigtig skovområde
 • Forbud mod konvertering af skov, udelukkelse af certificering af plantagedrift som er et resultat af konverteringer af skov
 • Forbud mod anvendelse af de mest farlige kemikalier og GMO'er
 • Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og velfærd, og fremme af den lokale beskæftigelse
 • Anerkender princippet om frie, forudgående og informeret samtykke (FPIC) , FN-erklæringen om oprindelige folks rettigheder , og ILO-konvention 169 om oprindelige folk og stammefolk
 • Respekt for ejendoms- og brugsrettigheder såvel som sædvanlige og traditionelle rettigheder
 • Bestemmelser om samråd med lokalbefolkningen og interessenter
 • Overholdelse af gældende lovgivning
 • Kræver virksomheder at påvise overensstemmelse med social-, sundheds -og sikkerhedskrav i sporbarhedscertificering.

Højt niveau for inddragelse af interessenter for alle standarder

 • Adskiller strengt processen for udvikling af standarder, certificering og akkreditering for at sikre fuldstændig uafhængighed og upartiskhed
 • Kræver at der udvikles nationale standarder for skovcertificering, som skal udvikles i en åben proces, hvor alle interesserede parter have mulighed for at deltage
 • Anerkender betydningen af de store interesentgrupper som defineret af Agenda 21 (CSD hovedgrupperne)
 • Det er et krav at der gennemføres både nationale og internationale høringer af nationale standarder, samt en tredjepartsevaluering inden de kan godkendes af PEFC
 • Alle nationale certificeringssystemer skal gennemgå regelmæssig revision.Bygger på mellemstatslige aftaler og globalt anerkendte processer

PEFC er en global alliance og har eller er ved at etablere systemer for bæredygtigt skovbrug i mere end 50 lande. PEFC er global, men lokalt forankret.

 •  - Bygger sin forståelse af bæredygtig skovdrift på de mellemstatslige processer og aftaler om bæredygtig skovdrift, som er udarbejdet i samspil mellem en bred vifte af interessenter
 • - Støtter gennemførelsen af statslige aftaler gennem en frivillig, markedsbaseret mekanisme
 •  - Anvender de internationalt ankerkendte ISO's standarder og procedurer for certificering og akkreditering

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse