Standardrevison: Bæredygtighed på dagsordenen

I september 2019 begyndte revisionen af den danske PEFC standard, hvor repræsentanter fra foreninger og organisationer med interesser indenfor bæredygtigt skovbrug skal udvikle PEFC-systemet.

Standardrevison: Bæredygtighed på dagsordenen

29. august 2019 PEFC Danmark

I september 2019 begyndte revisionen af den danske PEFC standard, hvor repræsentanter fra foreninger og organisationer med interesser indenfor bæredygtigt skovbrug skal udvikle PEFC-systemet.

Det er med til at sikre at vi får en stærk og bred faglighed. Palle Thomsen, formand for PEFC Danmark

PEFC-systemet bliver udviklet igennem en proces, hvor alle med interesse i bæredygtigt dansk skovbrug har mulighed for at komme med. 

PEFC Danmark har derfor inviteret et bredt udvalg af foreninger og organisationer til at indstille kandidater til de to arbejdsgrupper, som skal stå for revisionen af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. 

19 organisationer og foreninger har indstillet kandidater til arbejdsgrupperne og bestyrelsen besluttede på sit møde d. 28. august 2019, at der er plads til alle de indstillede kandidater i arbejdsgrupperne.

"Vi er rigtig glade for at så mange forskellige organisationer er interesserede i at bidrage til revisionsarbejdet. Det er med til at sikre at vi får en stærk og bred faglighed. Vi ser frem til nogle gode og værdifulde diskussioner i arbejdsgrupperne, så vi kan sikre PEFC Danmarks målsætning om en bæredygtig forvaltning af de danske skove," forklarer Palle Thomsen, formand for PEFC Danmark. 

Deltagerne fordelt i to arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsætter to arbejdsgrupper. En som primært skal forestå revisionen af skovstandarden og en anden som skal revidere de mere tekniske krav til gruppecertificering, certificeringsfirmaerne og auditorer og systembeskrivelsen. 

PEFC Danmarks bestyrelse har bekendtgjort at Skovforsker Palle Madsen, InNovaSilva, er formand for arbejdsgruppe nr. 1 og Morten Thorøe, Sekretariatsleder for PEFC Danmark er formand for arbejdsgruppe nr. 2.

Første møde i arbejdsgrupperne er et fællesmøde og holdes den 17. september 2019 i Kolding. Følg med på PEFC Danmarks hjemmeside eller kontakt Sune Enevoldsen, Projektmedarbejder i PEFC Danmark, se@pefc.dk for info om tid og sted.

Deltagerne i arbejdsgrupperne


Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) det fælles talerør for byggeforbundene på det politiske og administrative niveau i Danmark og EU.

Danmarks Jægerforbund repræsenterer de danske jægere og står for mest mulig jagt og natur.

Danmarks Naturfredningsforening - Danmarks største grønne medlemsforening, der arbejder for en rigere natur, et rent miljø og en bæredygtig fremtid.

Dansk Energi - er enerhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark.

Dansk Fjernvarme - er fjernvarmens brancheforening og varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser.

Dansk Skoventreprenør Forening - blev stiftet for at samle alle seriøse skoventreprenører i én organisation.

Dansk Skovforening - er skovbrugets brancheorganisation, som samler skovejere i et fagligt fælleskab om skov og natur.

Danske Juletræer - er en landsdækkende brancheforening for virksomheder, der arbejder med juletræer og klippegrønt.

DGI Outdoor - hjælper  med at gøre det let for danskerne at være aktive i naturen.

FDF - er en børne- og ungdomsorganisation, med voksne der har noget på hjerte.

Friluftsrådet - er paraply for friluftslivet og varetager det samlede friluftslivs interesser. 
Logo fra HedeDanmark PEFC

HedeDanmark A/S -er en international anlægs-, handels- og servicevirksomhed inden for det grønne område.

Hedeselskabet - skaber grøn innovation og udvikler løsninger til klimatilpasning og naturpleje.

KFUM Spejderne - KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.

Landbrug & Fødevarer -varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder.

Naturstyrelsen - er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.

Pro Silva - er en europæisk sammen- slutning af skovfolk, som går ind for skovdyrkning baseret på naturlige processer.

Skovdyrkerforeningerne - er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur i det åbne land.
Logo Saltenlangsø Skovadministration

Salten Langsø Skovadministration A/S - er et driftfællesskab ejet af 66 skovejere. Deres formål er at sikre medlemmerne en robust og god skovforvaltning

For yderligere information kontakt Morten Thorøe, Sekretariatsleder i PEFC Danmark, på tlf. +45 60 60 56 49 eller e-mail mt@pefc.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse