Opdatering på PEFC Danmarks Standardrevision

Revisonsarbejdet fortsætter i de to arbejdsgrupper, som vil skabe en dansk standard til de danske skove. 

Opdatering på PEFC Danmarks Standardrevision

4. august 2020 PEFC Danmark

De to arbejdsgrupper, som består af 18 repræsentanter fra forskellige interessenter, er fortsat i gang med revisionen af den danske PEFC-standard.  

En opdateret version

Arbejdsgrupperne er ved at være i mål med standardens mange formuleringer og fortsætter det gode arbejde ind i august. Foreløbigt sigter vi i PEFC Danmark efter, at der ved bestyrelsesmødet d. 16.09.2020 kan fremlægges et endeligt udkast, som ved samme lejlighed skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

Der har været ændringer i den originale tidsplan for revisionsarbejdet som konsekvens af COVID-19. Den reviderede tidsplan er nu:

Tidsplan 

Sep 2020

Bestyrelsesmøde

Kommentering af udkast til reviderede dokumenter

Sep 2020

Opstart høring

Udsendelse af invitation til at kommentere reviderede dokumenter, samt offentliggørelse på hjemmeside

Sep 2020

Afholdelse af seminar

Åbent seminar om de reviderede dokumenter

Nov 2020

Bestyrelsesmøde

Vurdering af høringsperiode - beslutning om ny runde i arbejdsgrupperne

Nov 2020

Resultat af høringen

Offentliggørelse af indkomne bemærkninger

Nov 2020

arbejdsgruppe 1: 8. møde

Ændringer som opfølgning på offentlig høring

Dec 2020

Bestyrelsesmøde

Godkendelse af reviderede dokumenter

En dansk standard til de danske skove

Revisionsarbejdet er for PEFC Danmark en meget vigtig proces. PEFC er en global organisation med nationale medlemmer, som alle har meget forskellige og mangfoldige skove. Derfor er landendes drift, behov, traditioner og systemer alle forskellige. Af den grund mener PEFC, at skovcertificering skal være lokal: en dansk skov har behov for et skovcertificeringssystem, der tager udgangspunkt i de danske forhold. Den reviderede standard, som bliver godkendt af PEFC Danmarks Bestyrelse, skal i sidste ende godkendes af PEFC International.

Til revisionen af den danske PEFC standard er repræsentanter fra foreninger og organisationer med interesse indenfor bæredygtigt skovbrug inviteret til at deltage i de to arbejdsgrupper. Atten repræsentanter fra forskellige organisationer er en del af processen, og de atten foreninger har forskellige forhåbninger og ønsker for den nye PEFC Standard.

Arbejdet fortsætter

Vi er i PEFC Danmark rigtig glade for den store interesse og det gode arbejde, som bliver lagt i arbejdsgrupperne. Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen om at skabe den bedste fremtid for de danske PEFC-certificerede skove.

Vil du vide mere, kan du læse meget mere om revisionsprocessen og deltagerne her.


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse