Revision og overgang til de nye PEFC-standarder

Efter høringen og gennemgangen af høringssvarene er det nu tid til, at den danske nyreviderede standard skal til international godkendelse. Her kan du se en oversigt, som giver dig et overblik over forløbet med overgangen til den nyreviderede skovstandard.

Revision og overgang til de nye PEFC-standarder

27. maj 2021 Skovbrug

Siden sommeren 2019 har to arbejdsgrupper arbejdet på at opnå konsensus om et nyt dansk PEFC-system. Skovstandarden er en central del og er tilpasset de danske forhold og skove. PEFC er en global alliance, der på tværs af nationale grænser, arbejder for at sikre bæredygtigt forvaltede skove. Som nationalt medlem af PEFC International, skal det danske PEFC-system godkendes af PEFC International. Det er med til at sikre, at den globale PEFC-alliance arbejder for det samme mål og samme benchmark.

De næste trin før standarden træder i kraft

Revisionen har været i gang siden august 2019 og processen er nu nået til et nyt punkt. Efter en offentlig høring med god feedback og gode kommentarer til ændringer er standarden nu rettet og oversat til engelsk. Høring blev afsluttet i februar 2021, hvor alle høringssvar blev gennemgået af arbejdsgruppen. Derfor er der nu en ny dansk skovstandard og et nyt revideret PEFC-system, som dog mangler et vigtig skridt for at kan blive implementeret – nemlig international godkendelse. Før den nye standard er godkendt af PEFC International, er det stadig den gamle danske PEFC skovstandard, som skovejere i Danmark er certificeret efter.  

Implementering af nye skovstandard 

Som skovejer er det selvfølgelig vigtigt, hvordan den nye standard skal implementeres både i forhold til individuel certificerede skovejere og de skovejere, som indgår i en gruppeordning. Selvom om der i Danmark er opnået enighed om en ny skovstandard, skal den danske skovstandard stadig godkendes på internationalt plan. Det betyder at det danske PEFC-systemet skal igennem en ekstern, uafhængig revisor, hvorefter der skal være en offentlig høring på internationalt plan.  

Overgangsperiode for skovejere 

PEFC Danmark forventer at en ny skovstandard kan implementeres i Danmark fra starten af 2022.  Der vil være en overgangsperiode, hvor skovejere vil have god tid til at implementere den nye standard. Vigtigst er at tage dialogen med jeres gruppeleder eller certificeringsvirksomhed, således at jeres eksterne og interne audit kan planlægges efter, hvornår gruppen eller det individuelle certifikat overgår til de nye standarder.  

Nedenfor kan du se den overordnede plan for forløbet med overgangen til den nye reviderede PEFC-skovstandard: 

  1. Oversættelse af standarder (maj) 
  2. Ansøgning sendes til PEFC International og udpegning af ekstern revisor (juni) 
  3. Ekstern revision af PEFC Danmarks system (juni) 
  4. International offentlig høring (juli-sep) 
  5. Godkendelse hos PEFC Council/PEFC Generalforsamling (efter international høring) 
  6. Ny dansk skovstandard – primo 2022 
  7. Overgangsperiode - For eksisterende certifikater skal de reviderede standarder, være implementeret inden for et år efter ændringerne er godkendt af PEFC Council

Dokumenter til international godkendelse

Den internationale godkendelse af det danske PEFC-system sker på baggrund af alle dokumenter som tilsammen udgør det danske PEFC-system. Alle dokumenter er oversat til engelsk, da dette er et internationalt krav. Har du behov for en engelsk version, så kontakt PEFC Danmark.Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse