Skov - Natur - Landskab ApS tilbyder PEFC-gruppecertificering til både store og små

Skov - Natur - Landskab ApS har oprettet en ny gruppe for PEFC-gruppecertificering. Med en praksisnær tilgang vil rådgivningsfirmaet stræbe efter at gøre certificering muligt for alle skovejere; uanset skovens størrelse og ejerens erfaring.

Skov - Natur - Landskab ApS tilbyder PEFC-gruppecertificering til både store og små

21. januar 2022 Skovbrug

Af Ida Juul Schiøtz, kommunikationsmedarbejder hos PEFC Danmark

Skov - Natur - Landskab ApS har oprettet en ny gruppe for PEFC-gruppecertificering. Målet med gruppens oprettelse er at give alle skovejere en mulighed for at blive certificeret; uanset skovens størrelse og ejerens erfaring.  

”Som gruppe kan vi hjælpe hinanden med alle punkter fra start til slut,” forklarer Thøger Glinvad Hansen, der er rådgiver og skovfoged hos Skov - Natur - Landskab ApS. Han fortsætter: ”Vi har valgt, at gruppelederen står som ansvarlig for alle punkter. På denne måde bliver skovejeren ikke ladt i stikken.” 

© Skov - Natur - Landskab ApS

I Skov - Natur - Landskab ApS oplever man, at der i stigende grad kræves dokumentation for, at skovdriften foregår bæredygtigt. Netop dét giver PEFC-certificeringen redskaberne til at dokumentere, og Skov - Natur - Landskab ApS ønsker derfor at hjælpe både større og mindre skovejere godt i gang med gruppecertificeringen.

Dertil har Skov - Natur - Landskab ApS gode forudsætninger; siden 2009 har den Nord- og Midtjyske virksomhed hjulpet med alt fra certificering og myndighedskontakter til praktisk arbejde i skoven og salg af skovens produkter. 

Vi går meget op i, at en certificering skal være praksisnær, og det er efter vores mening PEFC Danmark, der kommer med det bedste bud på en løsning. Thøger Glinvad Hansen, rådgiver og skovfoged hos Skov - Natur - Landskab

De spænder bredt indenfor rådgivning samt entreprisestyring af både skov og naturarealer. At tilbyde PEFC-gruppecertificeringer var derfor en naturlig forlængelse af firmaets virke, fortæller Thøger Glinvad Hansen: 

”Vi ønsker, i samarbejde med den enkelte skovejer, at kunne hjælpe med det hele; både certificering og anden rådgivning, samt enterprisen i skoven. Så er der styr på både papirerne og fagligheden blot ved at snakke med en enkelt rådgiver.” 

En praksisnær certificeringsordning

I Skov - Natur - Landskab ApS ser man en støt stigning i efterspørgslen på certificeret træ. Hvis man vil fremtidssikre sin virksomhed, er certificering derfor vejen frem, mener Thøger Glinvad Hansen. Dertil valgte de PEFC-certificeringen. 

”Vi går meget op i, at en certificering skal være praksisnær, og det er efter vores mening PEFC Danmark, der kommer med det bedste bud på en løsning.” 

© Skov - Natur - Landskab ApS

Formålet med PEFC Danmarks gruppecertificering er at fordele omkostningerne mellem en gruppe af skovejere. Skovejere, for hvem individuel certificering ikke er rentabelt, kan således blive PEFC-certificeret gennem gruppeordningen. Desuden organiseres relevant administration, politik og planlægning af gruppelederen. På den måde opnår skovejerne endnu større effektivitet. 

I Skov - Natur - Landskab ApS har man oplevet, at det især i løbet af det seneste år er blevet økonomisk attraktivt for skovejerne at være PEFC-certificeret.  

”Som vi ser markedet, anser vi, selv for en mindre skovejer, de nuværende tillæg som nok til at dække de årlige udgifter til gruppen, og så er man fremtidssikret.” fortæller Thøger Glinvad Hansen. Han forventer, at den økonomiske gevinst ved certificeret skovbrug fortsat vil stige.  

PEFC-certificeringen giver dog ikke kun mening økonomisk. PEFC Danmarks har også fokus på sociale og miljømæssige værdier, hvilket ræsonnerer godt med værdierne i Skov - Natur - Landskab ApS om at værne om skoven.  

”Det er vigtigt, at vi passer godt på skoven og ikke kun hugger den for økonomisk vindings skyld,” understreger Thøger Glinvad Hansen, og uddyber: ”For det er netop ved at passe på skoven, at man reelt vinder i længden.” 

Skove, som ønsker at indgå i en gruppecertificering, kan tage kontakt til en af de paraplyorganisationer, der er certificeret til at administrere gruppecertificering. Se listen med certificerede paraplyorganisationer HER. 

Mere om Skov - Natur - Landskab ApS

Skov - Natur - Landskabs hovedformål er at rådgive ejere af skov og naturarealer om driften af disse. Rådgivningen vil tage udgangspunkt i den enkelte ejers formål for arealerne. 

Firmaet ønsker at opfattes som ejerens forlængede arm, hvorfor der lægges vægt på troværdighed og gennemskuelighed.  

Skov - Natur - Landskab ApS består af to rådgivere: Skovfoged Jørgen Langdahl Olesen og Skovfoged Thøger Glinvad Hansen, der begge er har en solid faglig basis for at yde kompetent rådgivning. 

 

 

PEFC-certificering i alle led

Med en PEFC-certificering får skovejeren et bevis for, at skoven forvaltes bæredygtigt efter en række anerkendte kriterier. 

Nysgerrig på PEFC-certificeringen til skovejere. Så læs mere HER.  

PEFC Danmark tilbyder også en sporbarhedscertificering til virksomheder, der forhandler og forarbejder varer med træ. 

PEFC-sporbarhedscertificeringen har til formål at dokumentere træets bæredygtighed i alle værdikædens led. Træet skal derfor kunne spores hele vejen gennem produktionskæden fra de certificerede skove gennem de forarbejdende led til forbrugeren.  

Læs mere om PEFC-sporbarhedscertificeringen HER


 

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse