Gruppecertificering af skovbrug

En gruppecertificering giver små skovejere muligheden for at dokumentere deres bæredygtige skovdrift. Formålet med gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe af skovejere, for hvem omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen.

Gruppecertificering af skovbrug

En gruppecertificering giver små skovejere muligheden for at dokumentere deres bæredygtige skovdrift. Formålet med gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe af skovejere, for hvem omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen.

  • Forudsætningen for reduktion af omkostningerne er, at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen, behøver at blive auditeret hvert år.
  • For at kunne administrere gruppecertificeringen af skovejendomme søger en gruppeleder om certificering af sin virksomhed. Certificering af grupper sker efter PEFC Danmarks krav for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift og for de skove som deltager i gruppen efter PEFC Danmarks skovstandard.
  • Der udstedes et gruppecertifikat til gruppelederen, som udsteder et Skovbrugsbevis til hver deltager i gruppen.
  • Administration, politik og planlægning, som er relevant for hele gruppen, organiseres af gruppelederen. På den måde kan der opnås endnu større effektivitet.
  • Alle skovejere under en gruppecertificering skal opfylde kriterier og dokumentationskrav i PEFC Danmarks skovstandard.
  • Skove der ønsker at indgå i en gruppecertificering kan tage kontakt til en af de paraplyorganisationer der er certificeret til at administrere gruppecertificering. Se listen med certificerede paraplyorganisationer nedenfor.


Følgende gruppeledere er certificeret til at administrere gruppecertificering af skove:

De Danske Skovdyrkerforeninger
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
tlf: +45 33 24 42 66
Kontakt: Anders Jensen
Mail: alj@skovdyrkerne.dk
Certificeringsfirma: NEPCon
Certifikatnummer: NC-PEFC/FM-011844

Den Suhrske Stiftelses Godser
Bonderupvej 148
4370 Stor Merløse
tlf: +45 57 80 12 12
Kontakt: Bo Jung
Mail: bo@bojung.dk
Certificeringsfirma: NEPCon
Certifikatnummer: NC-PEFC/FM-011845

HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg
tlf: +45 87 28 10 00
Kontakt: Martin Briand Petersen
Mail: MBP@hededanmark.dk
Certificeringsfirma: DNV GL
Certifikatnummer: 90530-2010-AE-FIN-FINAS

Salten Langsø Skovadministration A/S
Additvej 15
8740 Brædstrup
tlf: +45 8689 82 88
Kontakt: Niels Peter Dalsgård Jensen
Mail: np@slsas.dk
Certificeringsfirma: DNV GL
Certifikatnummer: 155149-2014-AE FIN-FINAS

Mere information

Alle relevante dokumenter og den danske skovstandard for bæredygtig skovbrug, finder du her.

Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift 410.99 KB
Requirements for group certification of sustainable forest management 370.57 KB
PEFC Danmarks skovstandard 424.15 KB
PEFC Denmarks Forest Management Standard - PEFC DK 001-3 700.21 KB
Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse