Ny afgiftsstruktur i 2021

I 2021 besluttede PEFC Danmarks bestyrelse at ændre på strukturen for afgifterne, der betales af de certificerede virksomheder. Det er vigtigt for PEFC Danmarks bestyrelse, at certificering er en mulighed for alle.

Ny afgiftsstruktur i 2021

7. januar 2021 PEFC Danmark

PEFC Danmark er en medlemsstyret non-profit forening, som har til formål at sikre, at vi i Danmark har et system for bæredygtigt skovbrug. Indtægter til foreningens drift, markedsføring og kommunikation kommer fra medlemsindtægter og afgift fra certificerede virksomheder og skovbrug. Det er bestyrelsen i PEFC Danmark, som fastlægger den årlige afgift jf. vedtægternes § 9.

Vækst i certifikater

PEFC har vækstet både på flere sporbarhedscertifikater og på hektar certificeret skov. Der er en stadig stigende interesse hos både virksomheder og skovbrug for at støtte op om en bæredygtig dagsorden og fremme skovens potentiale i fremtiden igennem certificering.

PEFC Danmarks bestyrelse har besluttet at ændre på strukturen for afgifterne, der betales af de certificerede virksomheder. Det er vigtigt for PEFC Danmarks bestyrelse, at certificering er en mulighed for alle, også de mange underleverandører, som i dag leverer til fx detail, byggeriet, papir og møbelindustrien, og hvor certificering kan være en større investering for mindre virksomheder. Den nye model ændrer på de omkostninger, der er for de mindste virksomheder, og som indtil nu forholdsvis har bidraget mest til PEFC Danmark. Den nye struktur betyder, at PEFC Danmark vil få den samme indtægt som tidligere, men fordeling mellem virksomheder bliver ændret. Derudover bliver forholdet mellem skovbrugets og virksomhedernes bidrag fordelt ligeligt.

PEFC en global alliance

Alle medlemmer af PEFC-familien betaler kontingent til PEFC Council, som varetager de internationale forpligtelser, og står for udviklingen af de internationale standarder. Det betyder, at bidraget til PEFC Danmarks indtægter også støtter bæredygtigt skovbrug i hele verden. Udgifter i PEFC Danmark fordeler sig således:

  1. PEFC Council afgift. ca. 15 %
  2. Lønninger: ca. 65 %
  3. Andet: 20 %

Gældende afgift for PEFC-certificerede enheder

Her kan du se, hvad afgiften til PEFC Danmark udgør - både for skove og virksomheder. 

Som bidrag til dækning af PEFC Danmarks sekretariats udgifter, opkræves en årlig afgift for samtlige certificerede ejendomme/virksomheder. Afgiften opkræves af PEFC Danmark i begyndelsen af året, og løbende for nye certifikater. 


Afgiften for 2021

Virksomheder og skoveejer bliver opkrævet afgiften på forskellige måder, men reguleres begge med nettoprisindekset. I 2021 vil det på grund af en ny struktur for virksomheder ikke blive reguleret før 2022. Skovejernes afgift er baseret på antal hektar, mens virksomhedernes afgift er baseret på den træbaserede omsætning. Det er certificeringsvirksomhederne der, uafhængigt at PEFC Danmark, er ansvarlig for kontrol og indberetning af hektar og den totale (PEFC og ikke-certificeret træ) træ-baserede omsætning for virksomhederne.

  • For gældende certifikater opkræves afgiften i januar baseret på data gældende pr. 1/1. 
  • For certifikater der udstedes efter 1/1 opkræves afgiften løbende. 
  • Der betales kun for de måneder, certifikaterne har været gældende de pågældende år. 

Medlemsskab i PEFC Danmark

Det er PEFC Danmark medlemmer, som er med til at bestemme, hvordan foreningens midler skal forvaltes. Alle med interesse for bæredygtigt skovbrug, har mulighed for at søge om medlemskab og derigennem få indflydelse. Et medlemskab koster 3.853 kr. pr. år, læs mere her.Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse