Det globale PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. Et godkendt og anerkendt miljømærke for bæredygtigt træ til forbrugerne.

Det globale PEFC

Det internationale PEFC blev stiftet i 1999. I dag er det globale PEFC den største paraplyorganisation for skovcertificering, der er til stede i mere end 50 lande. De 55 nationale medlemmer er selvstændige, nationale organisationer, som udvikler og implementerer PEFC-systemet i deres lande, tilpasset deres forhold og PEFCs internationale retningslinjer.

En paraplyorganisation funderet på nationale medlemmer

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er en international non-profit paraplyorganisation, som arbejder dedikeret for at fremme bæredygtigt skovbrug i hele verden efter miljømæssige, sociale og økonomiske interesser. PEFC’s certificeringssystem er baseret på internationale anerkendte standarder og uafhængig tredjepartscertificering.

Det internationale PEFC blev stiftet i 1999, for at tilgodese de mindre europæiske skovejere, og er i dag den største paraplyorganisation for skovcertificering, der er til stede i mere end 55 lande.

De 55 nationale medlemmer er selvstændige, nationale organisationer, som udvikler og implementerer PEFC systemet i deres lande, tilpasset deres forhold og PEFCs internationale retningslinjer.

Nationale skovcertificeringssystemer tager udgangspunkt i nationale forhold

Da skove er mangfoldige, og alle skove er forskellige, når det kommer til drift, lokale og kulturelle traditioner og systemer, har PEFC besluttet, at skovcertificering skal være et nationalt anliggende; en dansk skov har behov for et skovcertificeringssystem, der tager udgangspunkt i de danske forhold. Derfor er PEFC som global organisation funderet på nationale medlemmer, der hver især kan lave en skovcertificeringsstandard, som er tilpasset de nationale skove. Det betyder, at det er PEFC Danmark, der har ansvaret for at vi i Danmark, har et system for bæredygtigt skovbrug.

Verdens største skovcertificeringssystem

Mere end 324 millioner hektar er på verdensplan certificeret efter PEFC's standarder, og over 20.000 virksomheder og organisationer er certificeret efter PEFC's sporbarhedssystem. Det svarer til 75% af de certificerede skove i verden er certificeret efter PEFC’s standarder, hvilket gør PEFC til verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

Hvad vi gør

PEFC er med certificeringer og sporbarhed af træprodukter fra skov til slutprodukt, med til at sikre, at de produkter, der kommer fra skoven, er produceret legalt og med respekt for naturen og de mennesker, dyr og planter, der lever heri. Det er din er sikkerhed for at det træ, der fældes og bruges hele vejen fra savværkerne og ud til de endelige produkter på hylderne, er fra bæredygtigt forvaltede skove.

PEFC International

For mere information omkring PEFC International henviser vi til deres hjemmeside www.pefc.org


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse