EU's Tømmerforordning (EUTR)

EU's tømmerforordning forbyder markedsføring og salg af ulovligt fældet træ i EU. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU. PEFC sporbarhedscertificering er et effektivt værktøj til at efterleve kravene i EU's tømmerforordning (EUTR).

EU's Tømmerforordning (EUTR)

Formålet med EU's tømmerforordning (EUTR) er at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ. Flere steder i verden bidrager ulovlig skovhugst til ubæredygtig drift med skovrydning og skovødelæggelse.

Nogle af de store afledte skadevirkninger på ulovlig tømmerhugst er bl.a.: 

  • Offentlige kasser mister hugstafgifter og skatter
  • Øget korruption
  • Unfair konkurrence på træmarkedet
  • Øget CO2-udslip og global opvarmning
  • Tab af biologisk mangfoldighed
  • Tilsidesættelse at rettigheder og hensyn til lokale og indfødte folk, som lever i afhængighed af skove.

Alt dette forsøger EUTR at komme til livs ved at forbyde markedsføring og salg af ulovligt fældet træ i EU. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU. Forordningen trådte i kraft i 2013, og den indeholder forpligtelser for alle aktører som håndterer træ og træproduktion på det europæiske marked. 

Derudover skal visse aktører indføre en påpasseligheds-ordning (due diligence). Ordningen skal minimere risikoen for at handle med ulovligt træ.

Endvidere skal aktørerne kunne dokumentere hvordan de minimerer risikoen for at handle med ulovligt træ.

EUTR & PEFC 

PEFC sporbarhedscertificering er et effektivt værktøj til at efterleve kravene i EU's tømmerforordning (EUTR). En troværdig certificeringsordning som PEFC hjælper certificerede virksomheder med at påvise overholdelse af kravene i EUTR.

EUTR's retningslinjer er inkorporeret i PEFC's standarder, så hvis man er certificeret efter PEFC's retningslinjer overholder man også EUTR's krav. 

Bliv certificeret

Med en PEFC Sporbarhedscertificering får du en uafhængig verifikation af at dine skovbaserede produkter eller skove stammer fra bæredygtigt forvaltede skove. 

Læs mere her

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse