PEFC tager på klimafolkemøde

Klimafolkemødet er klimakampens største samlingspunkt- og inspirationskilde til at gøre mere for klimaet på vores fælles klode. Det tager PEFC Danmark selvfølgelig del i.


 

PEFC tager på klimafolkemøde

22. august 2023 PEFC Danmark

Klimafolkemøde er et årligt arrangement i Middelfart, hvor der bliver diskuteret og delt praktisk information om, hvordan vi kollektivt, såvel som individuelt, kan handle på de klimaudfordringer vi står overfor. Klimafolkemødet er både folkeligt, politisk og fagligt, præcis som vi kender det fra folkemødet på Bornholm, dog udelukkende i klimaets interesse.
Her præsenterer forskere deres nyeste viden, virksomheder viser deres mest effektive tiltag frem og ældre såvel som unge er velkomne til at deltage, lytte og spørge ind, med det formål at engagere til et grønnere fællesskab.

Klimafolkemødet startede som en lokal indsats, men er siden 2019 blevet begivenhed for hele Danmark. Det toppede ved sidste års folkemøde hvor 21.000 mennesker lagde vejen forbi.

Hvad er PEFC’s rolle? 

I PEFC Danmark arbejder vi, blandt andet, med skovens modvirkning af- og tilpasning til klimaforandringer, herunder levering af klimavenlige træprodukter. Skove kan nemlig både bidrage til beskyttelse af vores grundvand og træet fra skovene kan bruges til at erstatte energitunge materialer, som cement og beton, og derfor fungerer som en slags lager af CO2 i bygninger. Vi har også øje for vigtigheden af at sikre skovens tilpasningsevne og robusthed i forhold til klimaændringer, ekstremt vejr og træsygdomme. Derfor sørger vi for at certificerede skove har opmærksomhed på at fordele og anvende klima- og lokalitets tilpassede træarter.

På klimafolkemødet skal vi, som udgangspunkt deltage for at observere. Vi håber på at få inspiration, blive inspireret og møde en masse engagerede mennesker.

Klimafolkemødet finder sted mellem d. 31. august – 2. september på KulturØpladsen i Middelfart.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse