pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Bestyrelsen

PEFC Danmarks bestyrelse vælges på generaforsamlingen.

De tre grupper har hver ret til optil 3 bestyrelsesposter inklusiv formands- og næstformandsposten.

Medlemmer af bestyrelsen vælges for en to-årig periode. Formands og næstformandsposten er på valg hvert år.

Bestyrelsen vælger nationale repræsentanter og observatører til generalforsamlingen i PEFC International.

 

Bestyrelsessammensætningen

Gruppe 1:

  • Ditlev Berner (Dansk Skovforening) - Næstformand
  • Flemming Sehested (Skovdyrkerforeningen)
  • Martin Briand Petersen (HedeDanmark)

Gruppe 2:

  • Palle Thomsen (Danske Byggecentre) - Formand
  • Henrik Skibsted Jakobsen (Træ- og Møbelindustrien / Junckers A/S)
  • Jakob Klaumann (Dansk Træforening)

Læs mere om bestyrelsens virke i vedtægterne §§ 5-6

Henrik Skibsted Jakobsen 

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!