pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

PEFC Danmark's organisation

PEFC Danmark er organiseret med en bestyrelse, et sekretariat og en årlig generalforsamling.

Ad hoc arbejdsgrupper nedsættes ved behov f.eks. i forbindelse med revision af ordningen.

 
 
Medlemmer af PEFC Danmark
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEFC Danmark - årlig generalforsamling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEFC Danmark's sekretariat
 
PEFC Danmark's bestyrelse
 
Ad hoc arbejdsgrupper
 
 

 

Medlemmer

Organisationer, virksomheder og andre interessenter med interesser knyttet til driften af de danske skove kan blive ordinær medlem af PEFC Danmark. Se medlemsfordele og hvordan du bliver medlem her

Ordinære medlemmer af PEFC Danmark inddeles i tre grupper:

Gruppe 1: Skovbruget

Gruppe 2: Forædlingsindustrien og handlen – hele værdikæden fra skoven og frem til slutbrugeren

Gruppe 3: Øvrige med interesse for bæredygtig skovdrift

 

PEFC Danmark's bestyrelse

PEFC Danmarks bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling efter regler fastsat i PEFC Danmarks vedtægter (§4.6 og §5).

Øvrige medlemmer - både ordinære og ekstraordinære - af PEFC Danmark har tillige mulighed for at sende observatører til bestyrelsens møder.

Se bestyrelsens sammensætning her

 

PEFC Danmark's sekretariat

Bestyrelsen er ansvarlig for at der etableres et sekretariat der står for den daglige drift af PEFC Danmark.

PEFC Danmark drives af eget sekretariat. Se kontaktoplysninger her

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!