pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Hvad gør PEFC unik?

PEFC er med over 300 millioner ha certificeret skov verdens største certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Med over hunderede af tusinder af skovejere, som har valgt at lade deres skov certificere efter PEFC's bæredygtighedsnormer, forsætter PEFC med at være det foretrukne skovcertificeringssystem for små, ikke-industrielle privatejede skove.

Samtidig har mere end 18.000 virksomheder opnået en PEFC sporbarhedscertificering (Chain of Custody) og kan tilbyde PEFC-certificerede produkter på verdensmarkedet.

Selvom der findes alternative skovcertificeringssystemer, er der gode grunde til, at så mange vælger PEFC. PEFC er fortsat det eneste reelle non-profit globale certificeringssystem.

PEFC er den eneste globale certificeringssystem der:

Opretholder høje standarder - uden undtagelse

 • Har siden 2001 krævet overholdelse af alle grundlæggende ILO-konventioner i skovforvaltning og har dermed sat nye normer for sociale spørgsmål
 • Er skræddersyet til at håndtere de særlige behov hos familieskove og skove ejet af lokalsamfund, og bidrager dermed til at sikre eksistensgrundlaget for lokalsamfundene og udvikling af landdistrikter
 • Tilbyder velafprøvede og troværdige systemer for gruppecertificering og giver dermed adgang til markedet for certificerede produkter for selv mindre skovbrug
 • Sætter de højeste standarder for certificering af bæredygtig skovdrift byggende på:
  • Opretholdelse eller forøgelse af biodiversiteten
  • Beskyttelse biologisk vigtig skovområde
  • Forbud mod konvertering af skov, udelukkelse af certificering af plantagedrift som er et resultat af konverteringer af skov
  • Forbud mod anvendles af de mest farlige kemikalier og GMO'er
  • Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og velfærd, og fremme af den lokale beskæftigelse
  • Anerkender princippet om frie, forudgående og informeret samtykke (FPIC) , FN-erklæringen om oprindelige folks rettigheder , og ILO-konvention 169 om oprindelige folk og stammefolk
  • Respekt for ejendoms- og brugsrettigheder såvel som sædvanlige og traditionelle rettigheder
  • Bestemmelser om samråd med lokalbefolkningen og interessenter
  • Overholdelse af gældende lovgivning
 • Kræver virksomheder at påvise overensstemmelse med social-, sundheds -og sikkerhedskrav i Chain of Custody -certificering.

Højt niveau for inddragelse af interessenter for alle standarder

 • Adskiller strengt processen for udvikling af standarder, certificering og akkreditering for at sikre fuldstændig uafhængighed og upartiskhed
 • Kræver at der udvikles nationale standarder for skovcertificering, som skal udvikles i en åben proces hvor alle interesserede parter have mulighed for at deltage
 • Anerkender betydningen af de ni store interesentgrupper som defineret af Agenda 21 (CSD hovedgrupperne)
 • Det er et krav at der gennemføres både nationale og internationale høringer af nationale standarder, samt en tredjepartsevaluering inden de kan godkendes af PEFC
 • Alle nationale certificeringssystemer skal gennemgå regelmæssig revision.

Bygger på mellemstatslige aftaler og globalt anerkendte processer

 • Bygger sin forståelse af bæredygtig skovdrift på de mellemstatslige processer og aftaler om bæredygtig skovdrift, som er udarbejdet i samspil mellem en bred vifte af interessenter
 • Støtter gennemførelsen af statslige aftaler gennem en frivillig, markedsbaseret mekanisme
 • Anvender de internationalt ankerkendte ISO's standarder og procedurer for certificering og akkreditering

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!