pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Bliv medlem af PEFC Danmark

Organisationer, virksomheder og andre interessenter med interesser knyttet til driften af de danske skove, kan blive ordinære medlemmer af PEFC Danmark.

Offentlige myndigheder kan ikke optages som medlemmer, men kan få observatørstatus.

Men hvorfor blive medlem af PEFC danmark?

Som medlem af PEFC Danmark får du:

  • Indflydelse på den danske PEFC ordning – herunder kriterier for certificering
  • Mulighed for – gennem PEFC Danmark - at påvirke PEFC internationalt.
  • Indflydelse på PEFC Danmarks aktiviteter som fx markedsføring, oplysning m.v.
  • Adgang til aktuel viden om PEFC og en bredere forståelse for PEFC certificeringssystemet.
  • Et netværk - kontakt og samarbejde med andre organisationer og virksomheder med interesse for certificering

Hvordan bliver man medlem?

Der sendes en skriftlig ansøgning om medlemskab til PEFC Danmark.

PEFC Danmarks bestyrelse godkender herefter medlemskabet og tager stilling til om virksomheden/organisationen opfylder kravene for at kunne blive ordinært medlem eller der kun kan tildeles observatørstatus.

For ordinære medlemmer besluttes gruppetilhørsforhold i bestyrelsen i samarbejde med ansøgeren.

Hvad koster det at være medlem?

Medlemskontingentet besluttes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Kontingentet for 2019 udgører 3.815 kr. pr. medlem

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!