pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

PEFC – en global succes

Dec 15 2016

PEFC fortsætter med at vokse på globalt plan – både når det drejer sig om medlemmer, skovareal og antal sporbarhedscertifikater.
Specielt udviklingen af nye nationale skovstandarder i udviklingslandene er positiv, da det er her behovet for at bevare og beskytte skovressourcerne er allerstørst.

 

PEFC et unikt system

PEFC Danmark deltog i PEFC Week 2016. Den smukke ø Bali i Indonesien dannede rammen om det årlige møde i det internationale PEFC netværk. Der var over 200 deltagere fra mere end 50 lande, som repræsenterende alle relevante grupper med interesse for bæredygtigt skovbrug.

PEFC bygger på processer, hvor der er plads til alle interessegrupper. PEFC respekter de nationale forskelle, der findes og giver mulighed for at finde nationale svar på internationale problemer – det er, hvad der gør PEFC unikt. Der er ingen opdeling af interessenterne i forskellige grupper, hvor man træffer flertalsafgørelser – i PEFC arbejdes der mod konsensus i beslutningsprocesserne således, at alle interessegrupper kan genkende sig selv i systemet.

Eksempelvis består vores internationale bestyrelse af mennesker, der repræsenterer skovejere, skovindustri, handelsvirksomheder, miljøorganisationer, oprindelige folk og forskning. Det betyder, at vi i dag er 46 nationale medlemmer af PEFC, som alle har udviklet, eller er ved at udvikle nationale PEFC standarder. Standarder, der respekterer nationale forskelligheder på den ene side, og på den anden side lever op til de fælles internationale krav, som alle PEFC's nationale standarder skal opfylde.

Diversitet, solidaritet og gensidig respekt er nøgleord i det internationale arbejde med at videreudvikle og udbrede PEFC systemet. Det får man et helt tydeligt indtryk af, når man taler med repræsentanter fra andre nationale PEFC organisationer. De har jo alle valgt at udvikle deres egen nationale PEFC standard - under respekt for de internationale rammer – men uden specifik indblanding udefra.

 PEFC int. bestyrelse

PEFC støtter udviklingslandene

Specielt blandt udviklingslandene, er der mange, der er trætte af det evindelige pres fra vestlige regeringer, storindustrien og den internationale miljøbevægelse. Man ønsker, at beskytte og bevare sine skove, men man vil godt selv have indflydelse på, hvordan det sker. Og det kan man i PEFC systemet!

Medlemmerne sætter desuden stor pris på, at vores system – som noget unikt - er helt og aldeles baseret på ISO-systemet og på den internationale akkrediteringsorganisations (IFA) principper for miljø- og kvalitetsledelsessystemer. Der er altså ikke nogen muligheder for, at tage politiske hensyn eller afvige fra de krav, der er defineret i vores system.

Dette fremhæves igen og igen som helt afgørende for, hvorfor mange udviklingslande har valgt PEFC – her ydes, der sikkerhed og gennemsigtighed og man undgår, at der tages politiske særhensyn og regler bøjes, når der opstår pres på systemerne.

De internationale PEFC standarder er under revision i løbet af 2016 og 2017, hvor mere end 4000 organisationer på verdensplan har været inviteret til, at give input og deltage i revisionsprocessen – på tværs af de traditionelle skillelinjer mellem nord/syd, industri/miljø, store/små, oprindelige folk/regeringer - med det ene formål at sikre bedre beskyttelse af endnu flere af verdens skove.

De nationale PEFC skovstandarder dækker i dag over 300 mio. ha PEFC-certificeret skov på globalt plan. PEFC vil også i fremtiden vokse og det forventes, at der i løbet af de kommende år vil ske en yderligere vækst af PEFC certificeret skov i Asien, Afrika og Sydamerika, hvor der pt. foregår udvikling af nationale PEFC-skovstandarder. Og det er i virkeligheden her, at der er allermest brug for skovcertificering – og ikke så meget her i den vestlige verden, hvor skovene i forvejen har haft en relativ høj grad af beskyttelse.

Af Morten Thorøe, Sekretariatsleder PEFC Danmark

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!