pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

PEFC afgift for 2019

Dec 02 2018

En stor tak til alle skovejere, virksomheder og certificeringsvirksomheder, der har taget godt imod den nye procedure for opkrævning af afgift for PEFC-certificeringen. Det har været en lang proces, men vi er nu klar til at processen for 2019, forhåbentligt, kan køre smidigt.

 

Bestyrelsen i PEFC Danmark har ansvaret for at fastsætte notifikationsafgiften, jf. vedtægter § 9, stk. 9.1. Der er på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at afgiften i 2019 vil blive reguleret med nettoprisindekset, dermed stiger afgiften med 0,7 % i 2019. Bestyrelsen har desuden besluttet at denne praksis skal følges indtil anden beslutning vedtages. Virksomheder og skovejere har hermed en indikation af afgiftsniveauer for de kommende år.

For 2019 udgør afgiften til PEFC Danmark:

Skærmbillede 2018-11-23 kl. 12.19.25.png

* Afgiften opkræves for den enkelte ejendom, hvilket vil sige, at for gruppecertificerede ejendomme, beregnes afgiften for den enkelte ejendom, men afgiften opkræves gennem gruppelederen.

Skærmbillede 2018-11-23 kl. 12.19.31.png

 

Hvordan bruges PEFC Danmarks indtægter

PEFC Danmark er en medlemsdrevet, non-profit forening. På PEFC Danmarks generalforsamling fremlagde PEFC Danmark strategien for de næste år, hvorledes indtægter fra afgiften og medlemskontingent skulle prioriteres for det kommende år. PEFC Danmark har en årlig omsætning på ca. 1 million kr.. Alle medlemmer af PEFC-familien betaler kontingent til PEFC Councill, som varetager de internationale forpligtelser, og står for udviklingen af de internationale standarder. 

Udgifter:

  • PEFC Council afgift. ca. 15 %
  • Lønninger: ca. 65 %
  • Andet – rejse, kontor, markedsføring etc.: 20 %.

 

Mød PEFC-holdet her:

På vores kontor i Rødding står døren altid åben, og vi aflægger også gerne jer besøg. Som lille forening varetager vi alle opgaver til at få driften til at køre og udvikle foreningen. 
Sekretariatsleder for PEFC Danmark, Morten Thorøe, står i spidsen for holdet og driver foreningens positive udvikling. I de kommende år kommer arbejdet med revisionen af den Danske skovstandard for bæredygtigt skovdrift til at fylde meget i programmet.

Cecilie Rosendahl står for kommunikation og markedsføring. PEFC Danmarks årlige fotokonkurrence er i gode hænder her. Brochurer, grafiske udtryk og de kreative elementer på blandt andet messer drives også af Cecilie. Andre af Cecilies opgaver er blandt andet kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Nina Skou, Projektmedarbejder. Står blandt andet på for opkrævningen af afgiften, logo-licenser og opdatering af databasen. Derudover er hun tovholder på en række initiativer, og repræsenterer PEFC Danmark på messer og ved andre arrangementer. Nina understøtter desuden kommunikation og markedsføringen.

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!