pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Brug af PEFC logoet og mærkning af produkter

PEFC mærket er et globalt beskyttet varemærke og der er derfor en række regler for brug af mærket og bogstavforkortelsen PEFC.

Mærket kan bruges til at markedsføre og identificere produkter fra bæredygtigt drevne skove.

Efterspørgslen efter PEFC certificerede produkter er steget kraftigt de senere år. En stigning som er en følge af en stigende bevisthed om skovens potentiale for at takle sociale udfordringer herunder særligt at modvirke klimaforandringerne.

Brug af PEFC mærket giver PEFC certificerede skovejere og virksomheder mulighed for:

  • At vise deres engagement for bæredygtig forvaltning af skovressourcen
  • At tiltrække miljøbeviste kunder
  • Hjælpe med at skabe opmærksomhed omkring PEFC certificerede skove

Hvem kan anvende logoet?

For at kunne anvende PEFC logoet, skal man have opnået en PEFC certificering OG have en logolicens.

Det er muligt for følgende brugergrupper at få en licens:

  • Gruppe A Nationale PEFC organer har tilladelse til at anvende logoet til uddannelsesmæssige formål og til at udstede licenser til andre brugergrupper
  • Gruppe B Skovejere og - administartorer med et gyldigt skovforvaltningscertifikat eller deltagere i en gruppe med et gyldigt certifikat
  • Gruppe C Træindutrier med et gyldigt sporbarhedscertifikat eller deltager i en gruppe/multisite med et gyldigt certifikat
  • Gruppe D Organisationer og andre organer som er villige til at fremme eller reklamere for PEFC ordningen til udannelsesformål

Logolicenser til brugergruppe B, C og D udstedes af PEFC Danmark. Hent ansøgningsskema her

Hvilke regler er det for brug af logoet?

Brug af logoet skal ske efter PEFC's regler for brug af PEFC-logoet: PEFC ST 2001:2008: PEFC Logo usage rules - requirements v2

På PEFC International's hjemmeside kan du læse mere om brugen af logoet under "product labeling and logo usage"

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!