pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

EU's tømmerforordning

PEFC sporbarhedscertificering er et effektivt værktøj til at efterleve kravene i EU's tømmerforordning (EUTR).

  • PEFC's sporbarhedsstandard fra 2013 lever fuldt op til kravene i EUTR
  • Ikke-certificerede virksomheder kan benytte det beskrevne due diligence system i PEFC's sporbarhedsstandard fra 2013 til at påvise overensstemmelse med EUTR
  • Virksomheder der er certificeret efter PEFC's sporbarhedsstandard 2010 kan også efterleve kravene i EUTR. Det kræves kun små ændringer eller tidlig overgang til 2013 standarden.

Fra d. 24. februar 2014 skal alle nye krav i den nye sporbarhedsstandard fra 2013 være implementeret for alle PEFC sporbarhedscertifikater.

Læs mere om sporbarhedscertificering her

Fakta om EUTR

eutr-guy2EU's tømmerforordning forbyder markedsføring og salg af ulovligt fældet træ i EU. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU. Forordningen trådte i kraft den 3. marts 2013.

Forordning, på engelsk kaldt EU Timber Regulation eller blot EUTR, indeholder forpligtelser for alle aktører der håndterer træ eller træprodukter på det europæiske marked.

Derudover skal visse aktører indføre en påpasseligheds-ordning (due diligence). Ordningen skal minimere risikoen for at handle med ulovligt træ.

Endvidere skal aktørerne kunne dokumentere hvordan de minimerer risikoen for at handle med ulovligt træ.

Forhindrer illegal skovhugst

Formålet med EU's tømmerforordning (EUTR) er at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ.
Ulovlig tømmerhugst bidrager flere steder i verden til ubæredygtig drift med skovrydning og skovødelæggelse og store afledte skadevirkninger:

  • Offentlige kasser mister hugstafgifter og skatter
  • Øget korruption
  • Unfair konkurrence på træmarkedet
  • Øget CO2-udslip og global opvarmning
  • Tab af biologisk mangfoldighed
  • Tilsidesættelse at rettigheder og hensyn til lokale og indfødte folk, som lever i afhængighed af skove.

EUTR & PEFC

En troværdig certificeringsordning som PEFC hjælper certificerede virksomheder med at påvise overholdelse af kravene i EUTR.

Mens PEFCs sporbarhedsstandard 2013 er fuldt på linje med EUTR, kan virksomheder der i øjeblikket er certificeret efter 2010-standarden, sikre overholdelse af kravene gennem nogle enkle trin.

Se evt. mere på PEFC's internationale hjemmeside 

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!