pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Sporbarhedscertificering

paper upm-reducedPEFC systemet stiller krav til at træet skal kunne spores hele vejen gennem produktionskæden fra de certificerede skove gennem de forarbejdende led til forbrugeren. Derfor skal alle der forarbejder eller forhandler PEFC certificeret træ have et sporbarhedscertifikat.

Som for certificering af skove kan sporbarhedscertificering ske ved individuel eller gruppe-/multisitecertificering af virksomheden. 

Individuel certificering af sporbarhed

Ved individuel certificering af virksomheden søges om certificering af virksomheden hos et certificeringsfirma. Alle typer og størrelser af virksomheder kan certificeres individuelt.

Sporbarhedscertificeringen udføres efter PEFC’s internationale standard for certificering af sporbarhed og kan hentes her.

Der udstedes et sporbarhedscertifikat til ejeren af virksomheden.

Multisite-certificering af virksomheder

Formålet med multisite-certificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe af virksomheder, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne er at kun en vis procentdel af virksomhederne i gruppen bliver auditeret hvert år.

For at kunne administrere multisite-certificering af virksomheder søger hovedkontoret i multisite-organisationen om certificering af sin virksomhed. Certificeringen skal ske efter appendiks 2 til PEFC’s internationale standard for certificering af sporbarhed.

Der udstedes et gruppecertifikat til hovedkontoret.

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!