pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Skovcertificering

SkovbilledeI løbet af de seneste år, har der været en stigende tendens til at der efterspørges certificerede træprodukter på markedet. Dette skyldes at forbrugere, virksomheder og offentlige instanser, har sat et øget fokus på deres ansvarlighed i forhold til klima og miljø.

PEFC certificering giver skovejere mulighed for at dokumentere at de tager ansvar for klima og miljø i deres arbejde.

Over to tredjedele af verdens certificerede skovareal er PEFC certificeret. Dermed giver PEFC det bredest mulige udbud af certificeret træ.

PEFC sætter de højeste standarder for skovcertificering og en bæredygtig skovdrift. Således er PEFC's standarder i overensstemmelse med samfundets stadigt udviklende forståelse og forventninger.

PEFC's krav til bæredygtig skovdrift  er baseret på en bred samfundsmæssig konsensus, og kommer til udtryk i internationale, mellemstatslige og multi-stakeholders processer og retningslinjer, der involverer tusindvis af interesserede parter. 

Ved at opnå PEFC certificering, får du som skovejer bevis på at skovforvaltningen opfylder kravene til en bæredygtig skovforvaltning.

Certificering af skovdriften kan under den danske ordning udføres enten som individuel certificering eller gruppecertificering

Individuel certificering af skovejendomme

Ved individuel certificering af skovejendomme søger skovejeren om certificering af sin skovejendom. Alle typer og størrelser af skove kan certificeres individuelt. Den individuelle certificering er dog mere velegnet for større ejendomme med en selvstændig administration.

Individuel certificering af skovedrift udføres efter PEFC Danmarks skovstandard, der kan downloades her.

Der udstedes et skovforvaltningscertifikat til skovejeren/administratoren.

Gruppecertificering af skovejendomme

Formålet med gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe af skovejere, for hvem omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne er at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen behøver at blive auditeret hvert år.

Administration, politik og planlægning, som er relevant for hele gruppen, kan organiseres af gruppelederen. På den måde kan der opnås endnu større besparelser.

Alle skovejere under en gruppecertificering skal opfylde kriterier og dokumentationskrav i PEFC Danmarks skovstandard.

For at kunne administrere gruppecertificering af skovejendomme søger en gruppeleder om certificering af sin virksomhed. Certificering af grupper sker efter PEFC Danmarks krav for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift og for de skove som deltager i gruppen efter PEFC Danmarks skovstandard. Dokumenterne kan downloades her

Der udstedes et gruppecertifikat til gruppelederen.

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!