pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Hvad koster det at bliver certificeret?

Det kan ikke lade sig gøre at opgive en fast pris for certificering pr. hektar eller pr. produceret kubikmeter, men overordnet skal der kalkuleres med følgende omkostninger til certificering:

  1. Honorar til certificeringsfirmaet eller gruppeadministratoren

  2. Årlig afgift til PEFC Danmark

  3. Udarbejdelse af ansøgning

1) Honorar til certificeringsfirmaet eller gruppeadministratoren

Tøndersvamp smallHonoraret til certificeringsfirmaet eller gruppeadministratoren vil naturligvis afhænge af skovens/virksomhedens størrelse. Oftest vil der være et fast starthonorar, hvilket betyder, at jo større fx skoven er jo billigere bliver det pr. hektar. Certificeringsfirmaerne er uafhængige af PEFC Danmark. PEFC Danmark har derfor ingen indflydelse på honorarprisen.

Det er altid en god ide at indhente tilbud på certificering fra forskellige certificeringsfirmaer.

Se hvilke akkrediterede certificeringsfirmaer og gruppeledere der certifierer skovdrift her.

Se hvilke akkrediterede certificeringsfirmaer der certifierer sporbarhed her.

2) Årlig afgift til PEFC Danmark

PEFC Danmarks sekretariat står for den daglige drift af PEFC Danmark, hvilket bl.a. vil sige registreringer af certificerede ejendomme, udstedelse af logolicenser, vedligeholdelse af hjemmeside, Notifikation af certificeringsfirmaer, besvarelse af spørgsmål i forbindelse med certificering og markedsføring, samt vedligeholdelse af den danske PEFC certificeringsordning for bæredygtig skovdrift.

Som bidrag til dækning af PEFC Danmarks sekretariatsudgifter opkræves en årlig afgift for samtlige certificerede ejendomme/virksomheder. Afgiften opkræves gennem certificeringsfirmaet.

For 2017 udgør afgiften til PEFC Danmark:

Skove* 281 kr. i grundbeløb plus 4,48 kr. pr. ha for de første 1000 ha og herefter 0,47 kr. pr. ha.

* Afgiften opkræves for den enkelte ejendom, hvilket vil sig at for gruppecertificerede ejendomme beregnes afgiften for den enkelte ejendom, men afgiften opkræves gennem gruppelederen.

 

Træbaseret omsætning for den PEFC certificerede virksomhed Årlig afgift
Op til 10 millioner dkk i omsætning 1.675 kr.
Over 10 millioner dkk og op til 50 millioner dkk i omsætning 3.345 kr.
Over 50 millioner dkk og op til 100 millioner dkk i omsætning 5.014 kr.
Over 100 millioner dkk og op til 500 millioner dkk i omsætning 6.690 kr.
Over 500 millioner dkk i omsætning 13.374 kr.
 

For skove og virksomheder der certificeres i 2017 betales kun afgift for de måneder, hvor de er certificeret.

3) Udarbejdelse af ansøgning

Der skal for både skove og virksomheder udarbejdes specifikt materiale i forbindelse med certificeringen. Der skal derfor regnes med udgifter til dette arbejdet. Skove og virksomheder der i forvejen har udviklet kvalitets- og eller miljøsystemer (ISO, EMAS m.v.) vil have færre omkostninger til dette arbejde end fx skove uden en opdateret skovplan.

 

Indirekte omkostninger

Ud over de 3 direkte omkostninger ved certificering kan der være indirekte omkostninger ved omlægning af skovdriften eller ændrede procedure for træforarbejdende virksomheder. Disse omkostninger er det endnu svært at give et bud på. Men det bør indgå i overvejelserne inden man går i gang med en certificering.

 

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!