pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Fordele ved certificering

PEFC certificering er et frivilligt værktøj til skovejere, der ønsker at kunne dokumentere en bæredygtig drift af skoven og til virksomheder, der ønsker at støtte en bæredygtig skovdrift og samtidig dokumentere at der er styr på sporbarheden af de træprodukter de anvender i deres produktion.

PEFC er verdens førende skovcertificeringssystem og en stigende efterspørgsel efter PEFC certificeret træ og træprodukter gør det til en god ide at blive PEFC certificeret.

Derudover hjælper PEFC certificering også med at efterleve kravene i EU's tømmerforordning

Fordele ved en certificering af skovdriften

Fyrskov

For mange skovejere er bæredygtig drift nærmest en selvfølgelighed, men med en certificering af skovdriften får du som skovejer en række fordele:

  • Styrker din profil: Skovejeren kan med en PEFC certificering af skovdriften dokumentere over for myndigheder og lokalsamfundet m.fl. at skoven drives bæredygtigt.
  • Styrket markedsføring og markedsfordele: Med en certificering kan du sælge dit træ med PEFC mærket og drage fordel af den markedsføring PEFC laver. Det er i øjeblikket muligt flere steder at opnå en merpris for certificeret træ. På sigt kan det blive et krav at træet skal være certificeret for at det kan afsættes.
  • Øget effektivitet: En certificering kan øge den interne effektivitet ved at styrke en aktivt skovplanlægningen og den styrker kvaliteten af de daglige arbejdsrutiner i skoven og på kontoret.

En PEFC certificering af skovdriften er derfor mere end blot et stykke papir. Det er først og fremmest en god måde at arbejde på.

Læs her hvordan du kommer i gang med en certificering af skovdriften. 

Fordele ved en sporbarhedscertificering

En sporbarhedscertificering af trækæden giver den træforabejdende sektor, business-to-business leverandører såvel som forbrugere, trykkerier, færdigvareproducenter og træhandlerer en bred vifte af fordele:

  • Markedsfordele: Virksomheden opnår en øget markedsadgang, da flere og flere kunder kun efterspørger træ fra certificerede kilder. På nogle områder er efterspørgslen højere end udbudet.
  • Sikre kilder og gennemsigtighed: Virksomheden får et system som sikrer at træ- og papirprodukter fra illegale fældninger ikke indgår i deres produktion
  • Kommunikation og markedsføring over for forbrugeren: Virksomheden kan vise deres fælles sociale ansvarlighed, forbedre den træforarbejdende sektors image og markedsføre brugen af certificerede produkter.
  • Øget effektivitet: Den interne effektivitet kan øges ved at beskrive og implementere et auditerbart system for træ flowet i virksomheden. Et sådan system kan let indpasses i et miljøledelsessystem og/eller et kvalitetsstyringssystem.

Læs her hvordan du kommer i gang med en sporbarhedscertificeringcertificering

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!