pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Køb ansvarligt

papirhoejVed den simple handling at købe eller forhandle PEFC certificerede produkter, er du med til at fremme en bæredygtig udvikling.

Hvis du er interesseret i at gøre et korrekt etisk valg, når du køber træ eller træbaserede produkter såsom papir, møbler eller byggematerialer, bør du altid vælge PEFC-certificerede produkter og dermed fremme en bæredygtig forvaltning af verden skove.

Træ er verdens mest miljøvenlige råstof og derfor bør du overveje at erstatte andre materialer, såsom plast, stål, aluminium eller cement med træ. Træ giver uovertrufne miljømæssige fordele, der bidrager til en bæredygtig livsstil.

PEFC certificeret træ - dit bæredygtige valg

Skove og skov-baserede produkter har en række funktioner og egenskaber, som gør dem til ideelle produkter til bæredygtigt forbrug.

Modvirker klimaforandringer: Skovene spiller en vigtig rolle i at modvirke klimaændringerne. Skovene regulerer de skiftende mængder af kuldioxid i atmosfæren. De optager kuldioxiden og lagre det i træ, jord og biomasse. Skovprodukter, herunder træ og papir kan lagre kuldioxid i flere årtier (kuldioxid frigives kun, når træet brændes eller nedbrydes).

Alternetive anvendelsesmuligheder: Træ er holdbart og stærkt og fungere som et godt valg til byggemateriale. Undersøgelser har også vist, at træprodukter er forbundet med langt lavere udledninger af drivhusgasser end byggematerialer, såsom stål, beton og aluminium.

Energibesparende: Træ og træprodukter kræver relativt mindre energi at udvinde og høste end andre ressourcer. Tilsvarende giver  afbrænding af træbiomasse i stedet for traditionelle fossile brændstoffer, forholdsvis mindre udslip af kuldioxid til atmosfæren.

Indtægtskilde, levebrød og fattigdomsbekæmpelse: Skovdrift udgør 3 % af verdens brutto økonomiske output. Skovene er en kilde til levebrød og indkomst for lokalsamfund i hele verden, hvorfor udviklingslandende især har gavn af skovdriften.

Livscyklusanalyser viser, at træ er et godt valg: I modsætning til andre ressourcer, hvor udbuddet er begrænset, eller hvor livscyklussen er meget langsigtet, er skovene en fornybar ressource med relativt kort vækstcyklus. Samtidig fremstår skovene også som vedvarende energikilder, med stor forsyningssikkerhed.

Intet spild: Brugen af træ og træ-baserede produkter generere intet spild. Det er muligt at bruge hele ressourcen, da trærester og biomasse kan brændes for at udvinde energi, træflis kan anvendes til kompost og spredning på marker, mens blade og fyrrenåle kan komposteres og anvendes til landbrugs-og andre dyrkningsformål.

Tropisk træ

Tropiske skove udgør den primære reserve af arter og biodiversitet på verdensplan og samtidig er de levebrød for et stort antal mennesker på jorden. Alligevel er de blandt de mest truede økosystemer. Trusler mod tropiske og subtropiske skove omfatter befolkningstilvækst, fattigdom og institutionelle timbermangler, som alle kan resultere i ulovlig træhugst.

Bæredygtig forvaltning af tropiske skove og forbrug af tropisk tømmer kan bidrage til deres bevaring. Ligeledes kan det bidrage til beskyttelse og overlevelse af de samfund, dyrelivet og biodiversiten, der er afhængige af tropeskovene.

En af de mest effektive måder at beskytte en ressource er ved at skabe incitamenter for dens bevaring. I tilfælde af tropisk træ, kan dette opnås ved at sikre en økonomisk værdi at tømmeret og et marked for det. Værdien skal være realistisk, skal formå at afspejle markedsværdierne der anvendes i den industrialliserede del af verden, som har den største efterspørgsel efter tropisk træ og produkter. Ved at certificere tropeskovene tilføres værdi til træet der forhandles.

Det skaber incitament til at bevare tropeskovene så den kan fortsætte sin forsyningssikkerhed på langt sigt, når brugen af tropisk træ generere indkomst og levebrød. Ligeledes bidrager en økonomisk markedsværdi for ressourcen til at bekæmpe ulovlig skovfældning.

 

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!