pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Vand og jord

water1Skovene spiller en væsentlig rolle i beskyttelsen af verdens vandressourcer og i det globale vandkredsløb.

Skovenes mest signifikante bidrag til vandforsyningen er ved at sikre høj vandkvalitet.

Træernes rødder er effektive til at holde på jorden ved kraftige regnskyl og minimerer derved erosion og stabiliserer jorden. På den måde reduceres sedimentation som ellers er et af de største problemer for vandkvaliteteten rundt om i verden.

Skove spiller også en central rolle i tilgængeligheden af vand. Træerne absorberer vand der kommer som nedbør men også fra jorden gennem deres rødder. Gennem en såkaldt fordampningsproces bliver vandet frigivet til atmosfæren og bidrager dermed til det globale vandkredsløb. På samme tid evner skoven at frigive vandet på det rigtige tidspunkt ved at opretholde og forbedre jordens infiltration og jordens evne til at lagre vand.

Specielt i troperne spiller regnskove en vigtig rolle ved at sikre vand til planter og dyr der søger ly under de tætte trækroner.

Uden skove, ville der være en øget afstrømning af regnvand, som vil medføre erosion af de øverste jordlag. Ligeledes vil den manglende fordampning fra træernes blade betyde at en vigtig del af den globale vandkredsløb afbrydes, hvilket kan resultere i øget tørke og ørkendannelse.

PEFC certificering og Vand

VandloebPEFC stiller krav om at skovenes beskyttende funktioner for samfundet opretholdes og forbedres gennem en hensigtsmæssig skovforvaltning. Dette omfatter også beskyttelse af vandressourcen mod skadelige virkninger af fx oversvømmelser eller jordskred og beskyttelse mod jorderosion.

Vi kræver at der tages særlige hensyn i skovområder der har en vandbeskyttelsesfunktion, for at undgå skadelige virkninger på kvaliteten og mængden af ​​vandressourcen.

Dette omfatter fx minimeringen af brugen af pesticider og forbud mod brugen af særlige skadelige kemikalier der kan påvirke vandkvaliteten på en skadelig måde. Endvidere skal der ved anlæg af skovveje, overkørsler og andre infrastrukturer i skoven sikres, at vandmiljøet ikke påvirkes negativt og at det naturlige niveau og de naturlige funktioner for vandløb bevares.

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!