pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Klimaændringer

climateKlimaændringer er en af de hidtil største udfordringer menneskeheden står over for. Den øgede forekomst af naturkatastrofer, ændrede vejrmønstre, indlandsisen der smelter, stigende vandstand i havene og tørke er blot nogle af de allerede eksisterende konsekvenser af klimaforandringer, der opleves af verdens befolkning.

Bestræbelserne på at imødekomme de klimatiske forandringer, har en tendens til at fokusere på metoder – hvor man koncentrerer sig om at reducere de kendte årsager, som drivhusgasser i atmosfæren samt tilpasning, hvor man arbejder på at mindske virkningerne af klimaændringerne.

Klimaændringerne har sommetider flersidige og modstridende konsekvenser for skovene. Skovenes økosystemer kan fungere som et redskab til at modvirke og tilpasse klimaændringer. Skovene har den funktion at de kan optage og lagre betydelige mængder af kulstof i skovens biomasse.

Ligeledes har skovene en beskyttende funktion ved i ekstreme vejrbegivenheder og kan fx forebygge erosion af de øverste biologisk vigtige muldlag i kraftige regnskyl og beskytte mennesker, dyr og vigtige infrastrukturer mod stormpåvirkninger. Tilsvarende kan træ og biomasse fra skove når det anvendes til energiformål bidrage til et fossilfrit samfund.

Selvom skovene har en væsentlig rolle i bestræbelserne på at bekæmpe klimaændringer, er de også meget sårbare over for de skiftende
klimaforhold.

Klimaet på en given lokalitet har betydning for hvilke skovtyper der findes og i takt med at klimaforholdene ændrer sig, må skovene tilpasse sig. Desværre er den tidsramme, der kræves for tilpasning som regel mere langsigtet end den klimaforholdene ændrer sig på, på nuværende tidspunkt.

Som et resultat af ændrede klimaforhold, er skovenes evne til at tilpasse sig forminsket, hvilket kan resultere i tab af skovenes biodiversitet.

PEFC certificering & Klimaændringer

Bæredygtig skovforvaltning kan bidrage til at bevare skovene og skovenes biodiversitet og kan dermed styrke deres modstandskraft og gøre det muligt for dem at tilpasse sig og reducere klimaændringernes påvirkninger.

Ifølge en nylig rapport fra FAO, er bæredygtig skovforvaltning nøglen til at bevare kulstoflagrene i skovene. Ved at vælge en PEFC certificering, kan skovejere og virksomheder således bidrage til at bekæmpeclimate1 klimaændringer.

PEFC certificering giver sikkerhed for, at skovressourcerne bevares og forbedres, og samtidig sikrer, at skovene kan virke som et naturligt lager for kulstof.

Ved at vælge PEFC certificerede produkter  får du sikkerhed for at de har oprindelse i bæredygtigt forvaltede skove. Ved at bruge bæredygtigt træ som erstatning for fossile energikilder eller kulintensive byggematerialer, såsom stål eller cement, bidrager du til at sænke mængden af kulstof i atmosfæren.

Ved at drive skovene bæredygtigt, gøres skovene mere modstandsdygtige over for klimaændringer og giver skovene mulighed for fortsat at være base for de 1,6 milliarder mennesker, der er direkte afhængige af disse skove. Sunde skove vil også være i stand til at virke, som barrierer for nogle af de alvorligste virkninger af klimaændringerne såsom oversvømmelser, orkaner og kraftige vinde, som kan være til stor fare for mange svage befolkningsgrupper i verden.

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!