pefc logo frontpage DK

Din garanti for bæredygtig skovdrift

Indfødte folk og sociale spørgsmål


Den sociale dimension er en del af definitionen af ​​bæredygtig udvikling og dermed et elemet i en bæredygtig skovforvaltning.

Som det blev udtrykt på FN-topmødet i 2005: "de tre elementer i en bæredygtig udvikling - økonomisk udvikling, social udvikling og miljøbeskyttelse - er indbyrdes afhængige og gensidigt forstærkende elementer."

Den speopleociale dimension i bæredygtig skovforvaltning beskæftiger sig med en bred vifte af aspekter, fra indfødte folks rettigheder til sundheds og sikkerhedsmæssige forhold til lokal beskæftigelse.

I tillæg til de juridiske, politiske og institutionelle arrangementer såsom inddragende beslutningsprocesser, beskriver FAO i publikation "State of World's Forrests", det socioøkonomiske aspekt i skoven:

"Skovens ressourcer bidrager til den samlede økonomi på mange måder, fx gennem beskæftigelse, værdier der skabes gennem forarbejdning og afsætning af skovprodukter, samt energi, handel og investeringer i skovsektoren. Ligeledes indeholder og beskytter skoven, steder og landskaber af høj kulturel, åndelig og rekreativ værdi. Dette omfatter således aspekter som ejendomsret til jorden, indfødte folks rettigheder og traditionel viden."

Betydningen af den ​​sociale dimension i skovforvaltning beskives bedst gennem det faktum, at skovene bidrager til levebrødet for 1,6 milliarder mennesker på verdensplan. Dette omfatter 60 millioner oprindelige folkeslag, som er fuldstændig afhængig af skovene og yderligere 350 millioner mennesker, der er økonomisk afhængige af skovene. Tabet af skovene vil true levestandarden og selve livsgrundlaget for mange af de indfødte folkeslag, der lever og arbejder i skovene.

PEFC certificering, Indfødte folk og Sociale spørgsmål

people1Ved at kræve at lokale interessenter inddrages i udviklingen af de nationale standarder og beslutningsprocesserne sikrer PEFC at de pågældende standarder tilpasses til at opfylde de lokale kulturelle, socioøkonomiske, fysiske, biologiske, klimatiske og geopolitiske realiteter samtidig med at internationale anerkendte normer inden for bæredygtig skovforvaltning overholdes.

Samtidig kræver PEFC, at skovforvaltningsaktiviteter skal udføres inden for etablerede rammer for lovlige, sædvanlige og traditionelle rettigheder, som ikke må krænkes uden frit og informeret samtykke fra indehaverne af rettighederne.

Endvidere kræver PEFC, at skovforvaltningen skal tage hensyn til skovbrugets rolle i udvikling af landdistrikterne og navnligt tilgodeser nye muligheder for beskæftigelse.

PEFC har siden 2001 krævet overholdelse af alle grundlæggende ILO-konventioner i skovforvaltningen og sætter dermed nye normer for sociale spørgsmål inden for skovforvaltning.

For certificering af tropiske skove i Afrika, kræver PEFC fx at der er etableret ​​sundhedscentre, programmer for vaccination og sensibiliserings kampagner for hiv/aids, samt at børn i lokalsamfundene har adgang til koncessionshaverens skolers infrastruktur. PEFC kriterier specificerer også, at familier og lokalsamfund der bor i eller i nærheden af en certificeret skov, skal modtage en del af indtægterne fra udnyttelsen af skoven.

Bliv certificeret

Blad lille3Der er mange fordele ved at blive certificeret for både skove og virksomheder. 

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev

Din email addresse

Film

Se film om PEFC!

PEFC Label Generator

PEFClabelgenerator - lille

Lav et individuelt PEFC logo i løbet af få minutter med PEFC Label Generator.

PEFC på facebook

like

Mød PEFC Danmark på facebook og Like os!